برنامه یکپارچگی

وقفه‌ها

می‌توانید وقفه موقتی برای شرکت در برنامه یکپارچگی اجباری بگیرید. زمان لازم برای تکمیل برنامه یکپارچکی را می‌توان تمدید کرد. برای این کار باید مدارک تأیید وقفه را به شهرداری محل سکونت خود ارسال کنید: این کار را می‌توانید از طریق BON یا BAPA، مراجعه حضوری به دفاتر شهرداری، یا از طریق ایمیل انجام دهید. در موارد زیر می‌توانید از وقفه استفاده کنید:

دوره وقفه: ۳ ماه، که قابل تمدید است.

مدارک لازم:

  • جدول زمانی برنامه یکپارچگی
  • ساعات کاری یا آموزش:

برای ارسال مدارک ساعات کاری می‌توانید قالب پیش‌فرض را از اینجا دانلود کنید. باید توسط کارفرمای شما تکمیل و امضا شود.

مدارک لازم:طول مدت بیماری که در گواهی پزشکی قید شده است، با حداقل مدت مجموعاً ۱ ماه، که احتمالاً قابل تمدید می‌باشد.

مدارک لازم: گواهی پزشکی. قالب پیش‌فرض گواهی را می‌توانید اینجا دانلود کنید. باید توسط پزشکتان تکمیل و امضا شود.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست وقفه برای دلایل پزشکی باید به‌صورت حضوری در دفاتر شهرداری شما یا از طریق ایمیل ارسال شود خطاب به شهرداری.

دوره وقفه: ۶ ماه، که قابل تمدید است.

مدارک لازم: گواهی پزشکی. قالب پیش‌فرض گواهی را می‌توانید اینجا دانلود کنید. باید توسط پزشکتان تکمیل و امضا شود.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست معافیت از معافیت بر اساس گواهی پزشکی باید به صورت حضوری در دفاتر شهرداری شما یا از طریق ایمیل به شهرداری انجام شود.

دوره وقفه: ۳ ماه بعد از زایمان، با تمدید احتمالی ۹ ماهه درصورت شیردهی.

مدارک لازم::

  • اگر زایمان در بلژیک انجام شده: نیازی به ارائه مدرک به شهرداری نیست. هنگام درخواست وقفه، شهرداری دفتر ثبت ملی را چک خواهد کرد.
  • اگر زایمان خارج از کشور انجام شده: گواهی تولد.
  • درصورت شیردهی: گواهی پزشکی. اینجا دانلود کنید. باید توسط پزشکتان تکمیل و امضا شود.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست معافیت از معافیت بر اساس گواهی پزشکی باید به صورت حضوری در دفاتر شهرداری شما یا از طریق ایمیل به شهرداری انجام شود.

دوره وقفه: ۲ ماه بعد از فوت، که قابل تمدید نیست.

مدارک لازم::

  • درصورت فوت در بلژیک: نیازی به ارائه مدرکی به شهرداری نیست. هنگام درخواست وقفه، شهرداری دفتر ثبت ملی را چک خواهد کرد.
  • درصورت فوت خارج از کشور: گواهی فوت

دوره وقفه: کل دوره برنامه که در گواهی برگزارکننده قید شده است، همراه با تمدید احتمالی.

مدارک لازم: مدارک لازم: گواهی صادره از برگزارکننده مورد تأیید

دوره وقفه: حداکثر ۶ ماه، با تمدید احتمالی ۶ ماهه برای هر مورد.

مدارک لازم: گواهی صادره از برگزارکننده مورد تأیید (BON/BAPA).

دوره وقفه: ۶ ماه، با تمدید احتمالی برای فقط یک دوره ۶ ماهه دیگر.

مدارک لازم: شواهدی که نشان دهد در لیست انتظار حداقل سه مرکز مراقبت از کودک هستید.

Skip to content