برنامه یکپارچگی

مراحل برنامه

درخواست ثبت‌نام در دفتر ثبت اتباع خارجی
اگر در دفتر ثبت اتباع خارجی شهرداری بروکسل ثبت‌نام کرده‌اید، شهرداری مربوطه این موضوع را بررسی می‌کند که آیا باید برنامه یکپارچگی را دنبال کنید یا خیر

بررسی توسط شهرداری
آنها بر اساس سه شرط قانونی و صلاحیت شما برای معافیت بر اساس دفتر ثبت ملی بررسی می‌کنند که آیا متعلق به گروه هدف هستید یا خیر.

صدور بروشور اطلاعات و گواهی الزامات
اگر مشخص شود که ملزم به شرکت در این برنامه هستید، شهرداری برای افراد تازه وارد در بروکسل یک بروشور اطلاعات و گواهی تعهدات صادر می‌کند تا برنامه یکپارچگی را دنبال کنید.

موعد مقرر ۶ ماهه برای ثبت‌نام در BON یا BAPA
باید ظرف شش ماه بعد از دریافت گواهی، در BON یا BAPA ثبت‌نام کنید. BON و BAPA گواهی ثبت‌نام را صادر خواهند کرد.

موعد مقرر ۱۸ ماهه برای تکمیل برنامه یکپارچگی
باید برنامه یکپارچگی را ظرف ۱۸ ماه بعد از ثبت‌نام تکمیل کنید. BON و BAPA گواهی تکمیل برنامه را صادر خواهند کرد.

باید گواهی‌های ثبت‌نام و تکمیل برنامه را به شهرداری که در آن ساکن هستید ارائه دهید. این کار را می‌توانید از طریق BON یا BAPA، با حضور در دفاتر شهرداری، یا از طریق ایمیل انجام دهید. آدرس ایمیل شهرداری خود را می‌توانید در گواهی تعهدات بیابید.

Skip to content