برنامه یکپارچگی

جریمه‌ها

اگر گواهی‌های ثبت‌نام و مدارک تکمیل برنامه را تا موعد مقرر ارائه نکنید، شهرداری یک اعلامیه رسمی منتشر خواهد کرد. شما ملزم هستید که اقدامات لازم را ظرف دو ماه انجام دهید.

اگر نتوانید به تعهدات خود ظرف دو ماه عمل کنید، پرونده شما به کمیسیون مشترک جامعه منتقل خواهد شد تا روند جریمه اداری آغاز شود. ممکن است بین ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو جریمه شوید.

Skip to content