Inburgeringstraject

Opschortingen

Je kunt een voorlopige opschorting verkrijgen van de opvolging van het verplichte inburgeringstraject. De looptijd van je inburgeringstraject kan dan worden verlengd als je het bewijs ervan levert aan je gemeente, ofwel via BON of de BAPA, ofwel rechtstreeks aan het gemeenteloket, ofwel per e-mail, in de volgende gevallen:

Duur van de opschorting: drie maanden, met een mogelijke verlenging.

Bewijs:

  • het uurrooster van het inburgeringstraject;
  • het uurrooster van je job of opleiding.

Voor het uurrooster van werknemers, kan je hier een modelattest downloaden, in te vullen en te ondertekenen door jouw werkgever.

Duur van de opschorting: duur van de ziekte zoals vermeld op het medische attest, ten minste een maand in totaal, met een mogelijke verlenging.

Bewijs: medisch attest. Een modelattest, in te vullen en te ondertekenen door je dokter, kan je hier downloaden.

Opgelet, de aanvraag tot opschorting op basis van medische redenen kan enkel rechtstreeks aan het gemeenteloket of per e-mail je gemeente.

Duur van de opschorting: zes maanden met een mogelijke verlenging.

Bewijs: medisch attest.  Een modelattest, in te vullen en te ondertekenen door je dokter, kan je hier downloaden.

Opgelet, de aanvraag tot opschorting op basis van een medisch attest kan enkel ofwel rechtstreeks aan het gemeenteloket, of per e-mail aan je gemeente.

Duur van de opschorting: drie maanden na de geboorte, met voor de moeder een mogelijke verlenging van maximum negen maanden ingeval van borstvoeding.

Bewijs:

  • In geval van geboorte in België: je dient geen bewijs voor te leggen aan de gemeente. De gemeente kijkt dit na in het rijksregister bij jouw aanvraag tot opschorting.
  • In geval van geboorte in het buitenland: geboorteakte.
  • In geval van borstvoeding: medisch attest. Een modelattest, in te vullen en te ondertekenen door je dokter, kan je hier downloaden.

Opgelet, de aanvraag tot opschorting op basis van een medisch attest kan enkel ofwel rechtstreeks aan het gemeenteloket, of per e-mail aan je gemeente.

Duur van de opschorting: twee maanden na het overlijden en geen verlenging mogelijk.

Bewijs:

  • In geval van overlijden in België: je dient geen bewijs voor te leggen aan de gemeente. De gemeente kijkt dit na in het rijksregister bij jouw aanvraag tot opschorting.
  • In geval van overlijden in het buitenland: overlijdensakte.

Duur van de opschorting: de volledige duur van het traject vermeld op het attest van de inrichter, met de mogelijkheid van verlenging.

Bewijs: attest van de erkende inrichter.

Duur van de opschorting: ten hoogste zes maanden, met een mogelijke verlenging van telkens zes maanden.

Bewijs: attest van de erkende inrichter (BON/BAPA).

Duur van de opschorting: zes maanden, met eventueel een eenmalige verlenging van zes maanden.

Bewijs: door aan te tonen dat je op de wachtlijst van ten minste drie kinderopvanglocaties staat.

Ga naar de inhoud