Inburgeringstraject

Sancties

Als je de attesten van aanmelding en beëindiging van het inburgeringstraject niet tijdig overmaakt, zal de gemeente je in gebreke stellen om het nodige te doen binnen een termijn van twee maanden.

Indien je binnen deze termijn van twee maanden nog steeds niet aan jouw verplichting voldoet, zal jouw dossier worden overgemaakt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die een administratieve sanctieprocedure zal opstarten. Er kan jou een geldboete worden opgelegd van 100 tot 2.500 euro.

Ga naar de inhoud