Entegrasyon programı

Muafiyetler

Kimi yabancı uyruklular, normalde bir entegrasyon programını takip etmesi gereken, ancak yasal nedenlerle bu gereklilikten muaf tutulan hedef kitleye dâhildir.

İlk olarak bazı muafiyetler ikamet haklarının yapısı ile ilgilidir. Genel olarak bu muafiyetler, ulusal sicil verilerine göre otomatik olarak verildiğinden kanıt gerektirmez. Bu muafiyetler aşağıda yer alan durumlarda geçerlidir:

Aşağıdaki ülkelerden birinin vatandaşı iseniz: Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç veya İsviçre.

E (U) - kartı ve Ek 8'iniz mevcut ise söz konusu durumdur.

Birleşik Krallık vatandaşları da çekilme anlaşması koşullarından yararlanmaları halinde muaftır. Bu durumda bir M kartınız olmalıdır.

Aile üyesinden kasıt şudur:

  • eş/koca.
  • evliliğe eş değer olduğu müddetçe kayıt altına alınmış bir birlikteliğin akdedildiği bir partner. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık'ta yapılan birliktelikler için durum böyledir. Belçika'da yasal veya fiili olarak birlikte yaşama, evliliğe eş değer kabul edilmez.
  • Kişinin doğrudan torunları ve eşin veya partnerin (eşin muadili), 21 yaşından küçük veya bakmakla yükümlü olduğu kimseler.
  • Doğrudan anne/baba ve eş veya partnerin bakmakla yükümlü olduğu (eşin muadili) kimseler. Reşit olmayan bir AB+ vatandaşının doğrudan annesi/babası buna dahil değildir.

Bu durum, F kartı ya da F kartı alma işlemleri sürecinde tescil belgesi sahibi olmanız halinde veya bahsi geçen aile üyelerinden biri olmanız koşulunda geçerlidir.

Şayet bir Belçika vatandaşının ailesinin bir ferdiyseniz, ancak o Belçika vatandaşı serbest dolaşım hakkını kullanmışsa muaf olursunuz. Siz ve Belçika vatandaşı, üç aydan uzun bir süredir başka bir AB+ üye ülkesinde yasal olarak ikamet ediyorsanız bu geçerlidir.

Şayet bir Birleşik Krallık vatandaşının aile üyesiyseniz ve anlaşmadan çekilme sözleşmesindeki haklardan yararlanıyorsanız da muaf kabul edilirsiniz. Bu durumda bir M kartınız olmalıdır.

Bu, örneğin çocuk bakıcıları (au pair) ve çalışma tatili vizesine sahip kişiler ile aile üyeleri için geçerlidir.

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz veya Romanya'da uzun süreli ikamet statüsü elde ettiyseniz bu geçerlidir.

2001/55/EC sayılı Avrupa Direktifi uyarınca geçici korumaya sahipsiniz. Bu geçici koruma, şu anda Ukrayna'dan gelen mülteciler için geçerlidir.

İkinci olarak faydalanabilmek için -BON (Brüksel Entegrasyon için Kabul Bürosu) veya BAPA (Brüksel'e Yeni Gelenler için Kabul Bürosu) aracılığıyla, belediye ofislerine şahsen giderek veya e-posta yoluyla- kanıt sunmanız gereken muafiyetler vardır. Bu, aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:

  • Flanders'ta düzenlenen bir sivil entegrasyon sertifikası veya bir entegrasyon programına düzenli katılımınıza dair kanıt;
  • Wallonia'da düzenlenen bir katılım sertifikası;
  • Fransız Topluluk Komisyonu tarafından verilen, ikinci aşamaya katılımı tasdik eden bir sertifika;
  • yabancı dil olarak Fransızca veya Felemenkçe kursunu A2 seviyesine kadar tamamladığınızı gösteren bir sertifikanın yanı sıra Flaman Topluluğu, Valon Bölgesi, Fransız Topluluk Komisyonu veya Almanca Konuşan Topluluk tarafından düzenlenen veya finanse edilen bir vatandaşlık kursunu tamamladığınıza dair kanıt.

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:Flaman Topluluğu, Valon Bölgesi veya Almanca Konuşan Topluluk tarafından verilen bir muafiyet belgesi.

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir: Flaman Topluluğu, Fransız Topluluğu veya Almanca Konuşan Topluluk tarafından finanse edilen, düzenlenen veya sübvanse edilen bir eğitim kuruluşundan alınan bir sertifika veya diploma.

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir: sağlık raporu. Rapor örneğini buradan indirebilirsiniz. Doktorunuz tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Lütfen sağlıkla ilgili gerekçelerle muafiyet talebinin şahsen veya e-posta yoluyla bağlı olduğunuz belediye ofislerine yapılması gerektiğini unutmayın.

Kayıttan sonra dosyanız kapanana kadar istediğiniz zaman muafiyet alabilirsiniz.

Muaf olsanız dahi gönüllü olarak programa başlayabilir veya takip edebilirsiniz. Bunu yapmak için lütfen seçeceğiniz geçerli bir organizatörle iletişime geçin.