Entegrasyon programı

Hedef grup

Aşağıdaki koşulların tümü sizin için geçerliyse bir entegrasyon programına katılmanız zorunludur:

1.

Yabancı uyrukluysanız (Belçika vatandaşı değilseniz) ve Brüksel belediyesinin yabancılar kütüğüne ilk kez kayıt yaptırdıysanız (bekleme statüsü kütüğü değil) ve üç aydan fazla geçerli bir oturma izniniz varsa. Buna, yabancı uyruklular için tüm elektronik kartlar ve üç aydan daha uzun süreli tescil sertifikaları dâhildir.

Aşağıdaki durumlarda zorunluluk geçerlidir:

Yurt dışından geldiyseniz ve üç aydan uzun süreli oturma izni veren bir Brüksel belediyesinin yabancılar kütüğüne ilk kez kaydolduysanız.

Üç aydan fazla geçerli bir oturma izni aldığınız başka bir Belçika bölgesinden geldiyseniz ve ilk kez bir Brüksel belediyesinin yabancılar kütüğüne kaydolduysanız.

Brüksel'deki bekleme statüsü kütüğüne kaydolduysanız ve ardından ilk kez yabancılar kütüğüne kaydolduysanız ve üç aydan fazla geçerli bir oturma izniniz varsa.

Bu, örneğin mülteci statüsü kazanmış bir sığınmacı olmanız durumunda geçerlidir.

Brüksel'deki yabancılar kütüğüne kaydolduysanız ve ilk kez üç aydan fazla geçerli bir oturma izni alıyorsanız.

Bu, örneğin tıbbi nedenlerle veya insan ticareti mağduru olarak oturma izni almanız durumunda geçerlidir.

2.

Yabancılar kütüğüne ilk kaydolduğunuzda ve üç aydan fazla geçerli bir oturma izni aldığınızda, 18 yaşında veya daha büyükseniz ve 65 yaşın altındaysanız.

3.

Yabancılar kütüğüne ilk kaydolduğunuzda üç yıldan az bir süre Belçika'da yasal olarak yaşadıysanız ve üç aydan fazla geçerli bir oturma izni aldıysanız.

Belçika'da ikamet etme hakkınız olur olmaz, her ne sebeple olursa olsun, yasal mukim sayılırsınız.

  • Yabancılar kütüğüne kaydolduğunuzda
  • Bekleme statüsü kütüğüne kaydolduğunuzda

3 aydan kısa süreli konaklamalar dâhil değildir (örneğin, turist olarak konaklama).

Bu nedenle, C/K, D/L, E+ veya F+ kartlarına sahip yabancı uyrukluların, ülkede yasal olarak üç yıldan fazla bir süredir bulundukları için bir entegrasyon programı izlemeleri gerekmemektedir.

Belediye, bir entegrasyon programına uymanız gerekip gerekmediğini, belediyeye kayıt sırasında ulusal sicilde yer alan bilgilere dayanarak belirleyebilmelidir.

Yukarıdaki koşullar kendileri için geçerli olsa da, bazı yabancı uyruklular yine de bu yükümlülükten muaftır.

İkametinizi kesintiye uğratırsanız (Belçika'da veya yurt dışında başka bir bölgeye taşınırsanız) veya ikamet haklarınızı kaybederseniz kesinti süresi dosyanıza kaydedilir. Bir Brüksel belediyesine yeniden kaydolduğunuzda, yükümlülükleriniz ve idari süreleriniz devam edecektir. Kesintili ikamet durumunda, 3 yıllık yasal ikamet süresini elde etmek için birden fazla ikamet süresi birleştirilir.

Bu yükümlülük, 1 Haziran 2022'den itibaren en az 3 ay geçerli oturma iznine sahip olan ve Brüksel belediyesinin yabancılar siciline kayıtlı kişiler için geçerlidir.

Skip to content