Entegrasyon programı

Program adımları

Yabancılar Kütüğüne kaydolma talebi
Bir Brüksel belediyesinin yabancılar kütüğüne kayıtlıysanız, söz konusu belediye bir uyum programı izlemeniz gerekip gerekmediğini inceleyecektir.

Belediye tarafından yürütülen araştırma
Üç yasal koşula dayanarak hedef kitleye ait olup olmadığınızı ve ulusal sicile göre muafiyet için uygun olup olmadığınızı kontrol edeceklerdir.

Bilgi broşürü ve yükümlülük belgesi verilmesi
Bunu yapmanız gerektiğine karar verilirse, belediye bir bilgilendirme broşürü ve Brüksel'e yeni gelenlerin bir entegrasyon programını takip etmesi için yükümlülük belgesi düzenleyecektir.

BON veya BAPA'ya kayıt için 6 aylık süre
Sertifikayı aldıktan sonra altı ay içinde BON veya BAPA 'ya kaydolmalısınız. BON veya BAPA bir kayıt belgesi düzenleyecektir.

Entegrasyon programını tamamlamak için 18 aylık son tarih.
Entegrasyon programını kayıttan sonraki 18 ay içerisinde tamamlamış olmanız gerekmektedir. BON veya BAPA , bir program tamamlama sertifikası verecektir.

Kayıt belgesini ve program bitirme sertifikasını ikamet ettiğiniz belediyeye sunmalısınız. Bu, BON veya BAPA aracılığıyla, belediye ofislerinde şahsen veya e-posta yoluyla yapılabilir. Belediyenizin e-posta adresi yükümlülük belgesinde bulunabilir.

Skip to content