پروگرام ادغام

استثناآت

بعضی شهروندان خارجی در گروه هدفی قرار می گیرند که معمولًا باید برنامه ادغام را تعقیب کنند، اما به دلایل قانونی از این امر معاف میشوند.

نخست، بعضی استثناآت مربوط به ماهیت حق اقامت میشود. در عموم، این استثناآت به علت اینکه بصورت خودکار طبق اطلاعات کتاب ثبت ملی پیشکش میشوند، مستلزم مدرک نمی باشند. این استثناآت در حالات ذیل تطبیق می شوند:

درصورتیکه تابعیت یکی از کشورهای ذیل را داشته باشید: اتریش، بلغاریا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دنمارک، استونیا، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگری، آیسلند، آیرلند، ایتالیا، لیتویا، لیختانشتین، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، پولند، پرتگال، رومانیا، سلواکیا، سلوانیا، هسپانیا، سویدن یا سویس.

این حالتی است که شما کارت E(U) و الحاقیه 8 را داشته باشید.

اتباع انگلستان نیز در صورتیکه ذینفع شرایط موافقتنامه خروج باشند، مستثنی اند. در این حالت شما یک کارت M خواهید داشت.

عضو فامیل عبارت است از:

  • زن/شوهر
  • شریک زندگی که زندگی مشترک با وی طوری ثبت شده باشد که معادل به ازدواج شمرده شود. این شامل زندگی مشترک در دنمارک، فنلند، آیسلند، آلمان، ناروی، سویدن و انگلستان می شود. زندگی مشترک قانونی یا بالفعل در بلجیم معادل ازدواج تلقی نمیشود.
  • اولادهای مستقیم و اولادهای همسر یا شریک زندگی (معادل همسر) زیر 21 سال یا فرزند وابسته.
  • والدین مستقیم و والدین همسر یا شریک زندگی (معادل همسر) که وابسته باشند. بنا بر این، شامل والدین یک شهروند EU+ که خرسال است، نمی شود.

این حالتی است که شما دارای کارت F بوده یا در جریان روند بدست آوردن کارت F تصدیقنامه ثبت نام را داشته باشید، آن هم به شرطی که یکی از اعضای فوق الذکر فامیل باشید.

اگر عضو فامیل شهروند بلجیم هستید، تنها در صورتی معاف می باشید که شهروند بلجیم حق گشت و گذار آزاد اش را استفاده کرده باشد. این حالتی است که شما و شهروند بلجیم بصورت قانونی در یک کشور دیگر عضو EU+ برای مدت بیشتر از سه سال، زندگی کرده باشید.

اگر عضو فامیل شهروند انگلستان و ذینفع موافقتنامه خروج باشید، شما نیز معاف میباشید. در این حالت باید کارت M داشته باشید.

نمونه این حالت، مستخدمین (که در بدل رهایش و غذا کار می کند) و اشخاصی است که با ویزای کاری روزهای رخصتی کار می کنند. در این حالت اعضای فامیل شان نیز شامل میشوند.

این حالتی است که شما وضعیت حقوقی اقامه دراز مدت را در اتریش، جمهوری چک، استونیا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لیتویا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، پرتگال یا رومانیا بدست آورده باشید.

براساس هدایت نمبر 2001/55/EC اروپایی، شما محافظت موقت دارید. هم اکنون، این محافظت صرف منحیث پناهندگان اوکراین قابل تطبیق است.

دوم، استثناآتی وجود دارند که باید بخاطر مستفید شدن از آنان، مدرکی را به شهروالی – از طریق BON یا BAPA با رفتن حضوری به شهروالی یا توسط ایمیل – ارائه کنید. این قاعده در شرایط ذیل تطبیق میشود:

باید اسناد ذیل را ارائه کنید:

  • تصدیقنامه ادغام ملکی یا مدرک حضور منظم در یک برنامه ادغام که در فلاندر صادر شده باشد؛
  • تصدیقنامه اشتراک که در والونیا صادر شده باشد؛
  • تصدیقنامه تأیید کننده اشتراک در مرحله-دوم که توسط کمیسیون مجتمع فرانسوی ها (French Community Commission) صادر شده باشد؛
  • تصدیقنامه که تأیید کند شما کورس زبان فرانسوی یا هالندی را به عنوان زبان دوم تا سطح A2 تکمیل کرده اید، برعلاوه یک مدرک تکمیل کورس شهروندی، سازماندهی شده یا تمویل شده توسط جامعه فلمیش (Flemish Community)، منطقه والون (Walloon Region)، کمیسیون جامعه فرانسوی ها (French Community Commission) یا جامعه آلمانی زبان ها (German-speaking Community) را ارائه کنید.

باید مدارک ذیل را ارائه کنید:تصدیقنامه معافیت که توسط جامعه فلمیش (Flemish Community)، منطقه والون (Walloon Region) یا جامعه آلمانی زبان ها (German-speaking Community) صادر شده باشد.

باید اسناد ذیل را ارائه کنید: تصدیقنامه یا دیپلوم از یک نهاد آموزشی تحت تمویل، سازماندهی یا حمایت جامعه فلمیش (Flemish Community)، جامعه فرانسوی ها (French Community) یا جامعه آلمانی زبان ها (German-speaking Community).

باید اسناد ذیل را ارائه کنید: باید مدارک ذیل را ارائه کنید: نمونه مدرک را از اینجا دانلود کنید. این سند باید توسط داکتر خانه پری و امضاء شود.

لطفًا متوجه باشید که درخواست استثناء به دلایل طبی باید در دفاتر شهروالی، بصورت حضوری یا توسط ایمیل به شهروالی، ارائه شوند.

می توانید معافیت را در هر زمان، از آغاز ثبت نام تا هنگام بسته شدن پرونده تان، بدست آورید.

حتی اگر معاف باشید، میتوانید بصورت داوطلبانه در پروگرام شرکت کرده و آنرا ادامه دهید. برای این کار لطفًا با سازماندهنده باصلاحیت مورد نظر تان تماس بگیرید.

Skip to content