Inburgeringstraject

Doelgroep

Je bent verplicht een inburgeringstraject in Brussel te volgen indien je cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

1.

Je bent een vreemdeling (een niet-Belg) en je wordt voor het eerst ingeschreven in het vreemdelingenregister (≠ wachtregister) van een gemeente van Brussel met een verblijfstitel van meer dan drie maanden. Dat zijn alle elektronische vreemdelingenkaarten en attesten van immatriculatie van meer dan drie maanden.

In de volgende situaties zal je dus verplicht zijn:

Je komt uit het buitenland en je schrijft je voor het eerst in het vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente in waarbij je eveneens voor het eerst een verblijfstitel van meer dan drie maanden wordt afgegeven.

Je komt uit een ander Gewest in België waar je reeds een verblijfstitel van meer dan drie maanden hebt ontvangen en schrijft je voor het eerst in in het vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente.

Je bent reeds in Brussel ingeschreven in het wachtregister en schrijft je vervolgens voor het eerst in in het vreemdelingenregister met een verblijfstitel van meer dan drie maanden.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien je een asielzoeker bent die het statuut van erkend vluchteling ontvangt.

Je bent reeds in Brussel ingeschreven in het vreemdelingenregister en je ontvangt vervolgens voor het eerst een verblijfstitel van meer dan drie maanden.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien je een verblijfsrecht wordt toegekend op grond van medische regularisatie of als slachtoffer van mensenhandel/mensensmokkel.

2.

Je bent op het ogenblik van de eerste inschrijving in het vreemdelingenregister met een verblijfstitel van meer dan drie maanden 18 jaar of ouder en jonger dan 65 jaar.

3.

Je verblijft op het ogenblik van de eerste inschrijving in het vreemdelingenregister met een verblijfstitel van meer dan drie maanden minder dan drie jaar wettig in België.

Van zodra je het recht hebt om in België te verblijven, ongeacht de reden , is er sprake van een wettig verblijf.

  • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
  • Je bent ingeschreven in het wachtregister

De korte verblijven van maximum 3 maand zijn niet inbegrepen (bijvoorbeeld een toeristenverblijf).

Vreemdelingen met kaarten C/K, D/L, E+ en F+  zijn dan ook niet verplicht een inburgeringstraject te volgen omdat ze hier al meer dan drie jaar wettig verblijven.

In  principe zal de gemeente aan de hand van de informatie uit het rijksregister op het moment van jouw inschrijving in de gemeente kunnen bepalen of je al dan niet verplicht bent.

Sommige vreemdelingen voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, maar worden toch vrijgesteld van de verplichting.

Wanneer jouw verblijf wordt onderbroken (wanneer je naar een ander Gewest of naar het buitenland verhuist) of wanneer je jouw verblijfsrecht verliest, dan zal deze onderbreking worden geregistreerd in jouw dossier. Van zodra je je opnieuw inschrijft in een Brusselse gemeente, dan zal jouw  verplichting herleven en zullen de termijnen verder lopen.

De verplichting geldt voor de eerste inschrijvingen in het vreemdelingenregister van een gemeente van Brussel met een verblijfstitel van meer dan drie maanden vanaf 1 juni 2022.

Ga naar de inhoud