Inburgeringstraject

Trajectverloop

Aanvraag tot inschrijving in het vreemdelingenregister
Als je je inschrijft in het vreemdelingenregister in een Brusselse gemeente, zal de gemeente onderzoeken of je verplicht bent om een inburgeringstraject te volgen.

Onderzoek door gemeente
De gemeente onderzoekt of je tot de doelgroep behoort aan de hand van de drie wettelijke voorwaarden, alsook de eventuele vrijstellingen die blijken uit het rijksregister.

Afgifte van informatiebrochure en attest tot verplichting
Indien uit dit onderzoek blijkt dat je verplicht bent om een inburgeringstraject te volgen, dan zal de gemeente je een informatiebrochure bezorgen, alsook een attest tot verplichting om een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel te volgen.

Termijn van 6 maanden om zich aan te melden bij BON of BAPA
Uiterlijk 6 maanden na de ontvangst van het attest tot verplichting, moet je je aanmelden bij BON of een BAPA Deze zullen je een attest van aanmelding geven.

Termijn van 18 maanden om het inburgeringstraject te beëindigen
Uiterlijk 18 maanden na jouw aanmelding, dien je het inburgeringstraject te hebben beëindigd. BON of de BAPA zal je dan een attest van beëindiging van het inburgeringstraject geven

De attesten van aanmelding en beëindiging moet je bezorgen aan de gemeente waar je woont. Dit kan via BON of de BAPA, het gemeenteloket of per mail. Het e-mailadres van jouw gemeente vind je terug op het attest tot verplichting.

Ga naar de inhoud