پروگرام ادغام

BON

پروگرام ادغام به زبان هالندی BON برای تازه واردها در بروکسل.

آیا تازه وارد بروکسل شده اید؟ آیا همه چیز برای شما جدید است؟ آیا میخواهید به زودی و به آسانی با محیط تان عادت کنید؟ پروگرام رایگان ادغام BON به شما کمک خواهد کرد!

چه وقت و چگونه؟

هر زمانیکه برای تان مناسب باشد، در جلسات پروگرام شرکت کنید. میتوانید دروس را از طرف روز یا شام، بصورت تشدیدی یا خیلی آرام دنبال کنید. همچنان چیگونگی تعقیب کردن پروگرام را میتوانید انتخاب کنید: در محیط معمول صنف درسی یا بصورت آنلاین. شاید کمپیوتر نداشته باشید؟ در این صورت، بطور رایگان به کمپیوتر دسترسی پیدا خواهید کرد.

"همکاری و حل مشکلات برای تمام افرادی که در BON کار میکنند، عناصر مهم می باشند. پروگرام ادغام من را قادر ساخت تا با یک سلسله از قواعد ابتدایی آشنا شده و به آسانی با جامعه بلجیم عادت کنم." بهروز – ایتربیک

چه؟

یکی از کارمندان شما را بطور انفرادی و به زبان خودتان استقبال خواهد کرد. آنان به شما کمک خواهند کرد تا پروگرام ادغامی را پیدا کنید که با تقاضاها و نیازهای شما بیشتر مطابقت داشته باشد.

شما دو کورس را خواهید گرفت:

آشناسازی اجتماعی، جهت آشنایی با زندگی در بروکسل و بلجیم: بازار کار، مسکن یابی، مراقبت صحی، ترانسپورت، آموزش اطفال، فرهنگ بلجیم، حقوق و مکلفیت های شما وغیره. اين کورس در 20 زبان موجود می باشد.

زبان هالندی، جهت بیشترسازی فرصت های شما در جامعه مانند پیدا کردن وظیفه.

شما همیشه یک تصدیقنامه حاضری را دریافت خواهید کرد

در صورت داشتن هر گونه پرسشی میتوانید با دستیار شخصی پروگرام که از کمک با شما در موارد ذیل خوشحال خواهد شد، تماس بگیرید:

  • پیدا کردن پروگرام آموزشی یا وظیفه مناسب،
  • داخله اطفال تان در مکتب،
  • جستجوی فعالیت ها در جریان وقت فراغت شما،
  • مسائل مرتبط به وضعیت اقامت و کسب تابعیت بلجیم

ما در تصدیق اسناد های تحصیلی به شما کمک می کنیم

پس از تکمیل پروگرام ادغام، به شما یک تصدیقنامه ادغام داده خواهد شد.

تشکر از BON، طفل من بزودی یک مکتب خوب یافت، من زبان هالندی را آموختم، اسناد تحصیلی ام تصدیق شد و توانستم به اجازه کار درخواست بدهم. من از تمام کمک های که دستیار ام و BON با من کرد، خیلی خوشحالم. دیانا – چایربیک

اضافی

شما میتوانید بطور رایگان در چندین ورکشاپ در مورد موضوعاتی چون کاریابی، اوقات فراغت، آموزش و ارتباطات اجتماعی... شرکت کنید. از طریق ما، شما همچنان میتوانید با اشخاص دیگر ساکن بروکسل و سازمان های موجود در شهر، ارتباط برقرار کنید. ما به شما کمک می کنیم تا ارتباطات اجتماعی شما را بیشتر بسازید.

تشکر از BON، من با افراد زیادی آشنا شدم که نمیتوانستم بدون آن آشنا شوم. ما در مورد بروکسل به چیزهای جالبی پی بردیم ومن توانستم اسناد تحصیلی ام را تصدیق کنم. در نتیجه، میتوانم به اهدافم دست یابم. ماریا – وولوی-سِنت-پیری

از دفاتر ما ثبت نام کنید:

  • BON بروکسل
  • BON چایربیک
  • BON اندرلیکت

به امید دیدارشما!

هنگامیکه وارد بروکسل شدم، به زبان آن صحبت نمیکردم و در مورد آینده ام متردد و نگران بودم. BON مشکلاتم را حل ساخت و به من احساس مصؤنیت و درک شدن را داد. این احساس بی بدیل است! کاملیه – مولینبیک-سِنت-جین

Skip to content