پروگرام ادغام

BAPA

برنامه ادغام زبان فرانسوی BAPA برای افرادی که تازه آمده اند.

آیا به تازگی وارد بروکسل شده اید؟ آیا همه چیز به شما جدید به نظر می رسد؟ آیا می خواهید راحت تر و سریع تر راه خود را پیدا کنید؟ برنامه ادغام رایگان BAPA برای شما مناسب است!

چه وقت و چگونه؟

شما در یک برنامه ادغام زمانی شرکت می کنید که در مهلت تکمیل برنامه برای شما مناسب باشد. وابسته به زمان های کورس موجود، در جریان روز یا شام، می توانید تقسیم اوقاتی را انتخاب کنید که برای شما راحت تر باشد.

این برنامه به شما کمک می کند تا جامعه بلجیم را بهتر درک کرده، بتوانید راحت تر بخشی از آن شوید.

مشکلات اساسی افراد در هنگام ورود به یک کشور خارجی عبارتند از: اولتر از همه زبان کشور، دوم آگاهی در مورد خود کشور، سوم مسکن و چهارم آگاهی از ادارات دولتی. با برنامه ادغام شما توسط فهم زبان فرانسوی اطلاعات زیادی را به دست می آورید که شما را قادر به ادغام در جامعه، آگاه از موسسات کشور میزبان و فرهنگ و سبک های زندگی معمول در آن جامعه، می سازد.
محمد

چه؟

هنگامی که در یکی از دفاتر پذیرش ثبت نام می کنید، توسط یکی از کارکنان به زبانی که می توانید صحبت کنید از شما استقبال خواهد شد.

برنامه ادغام رایگان است و شامل دو مرحله می باشد:

مرحله اول پذیرش اولیه است. یکی از کارکنان به صورت جداگانه از شما استقبال کرده و سند تصدیق ثبت نام را برای شما صادر می کند. در این مرحله اول به شما چيزهای ذیل داده می شود:

  • ارزیابی اجتماعی برای ارزیابی مهارت ها و نیازهای شما برای حمایت اجتماعی و ادغام برای کمک به اشتراک کامل در زندگی محلی در بلجیم؛
  • ارزیابی زبان برای ارزیابی فهم شما از زبان فرانسه و راجع کردن شما در صورت نیاز به یک کورس آموزشی زبان در سطح مناسب که برای افزایش فرصت های شما در جامعه طراحی شده است، مانند یافتن وظیفه و درک روش های لازم؛
  • 10 ساعت معلومات در مورد حقوق و تعهدات شما در بلجیم همانطور که در قانون اساسی آمده است و معلومات در مورد تعدادی از بخش های مفید برای استقرار در زندگی جدید شما؛ چون مسکن، مراقبت های صحی، وظیفه و تربیت، تحصیل، تحرک و غیره.

سپس سپس سند تصدیق حاضری در مرحله اول  اول را دریافت کرده و از شما خواسته خواهد شد که یک توافقنامه ای را امضاء کنید که نیازهای حمايت و آموزشی شما را مشخص می کند.

مرحله دوم به تفصیل در یک توافقنامه آمده است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • پشتیبانی فردی و راهنمایی های اجتماعی-حرفه ای متناسب با نیازهای شما برای حداکثر یک سال. یک کارمند اجتماعی به شما در انجام کارهای اداری و جستجوی راه حل، به ویژه در موارد ذيل، کمک خواهد کرد:
  • پیدا کردن آموزش مناسب و یا اشتغال،
  • شکل گیری دوباره به کار گرفته شده
  • ثبت نام فرزندان خود را در مدرسه،
  • به رسمیت شناختن دیپلم شما،
  • سوالات در مورد وضعیت اقامت خود و به دست آوردن ملیت بلژیک، ...


دروس فرانسوی:
تا سطح CEFR A1 یا A2 (معیار اروپایی) وابسته به مشخصات و نیازهای شما (بین 150 و 500 ساعت) که توسط شرکای خارجی تخصصی ارائه می شود.

  • آموزش شهروندی (حداقل 50 ساعت) برای آشنایی شما با زندگی در بروکسل و بلجیم: این نگاهی دقیق تر به بخش هایی دارد که ابتدا در مادیول معلومات حقوق و مکلفیت ها به آن پرداخته شد و همچنین اطلاعاتی در مورد تاریخ و جغرافیا، مسائل سیاسی و اداری بلجیم ، بازار کار و روابط اجتماعی در بلجیم، را ارائه می کند. این به عنوان يک مکانی برای گفت و گو، با بازدیدهای خارجی برای بازدید فرهنگ های مختلف که جامعه بروکسل را تشکیل می دهند، عمل می کند.

 

در پایان این برنامه، تصدیق پایان برنامه یا تصدیق حضور در مرحله دوم را دریافت خواهید کرد.

اضافی

دفاتر مختلف پذیرش ما نیز فعالیت هایی را برای رفع نیازها و خواسته های شما ارائه می دهند، مانند حمایت روانی-اجتماعی، ورکشاپ ها و آموزش. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت آنها مراجعه کنید یا با BAPA تماس بگیرید.

سه دفتر پذیرش برای افرادی که تازه آمده اند، وجود دارد که برنامه های ادغام زبان فرانسوی را پیش می برند:

Skip to content