Inburgeringstraject

Hartelijk welkom op de website van het inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

In een nieuw land wonen, kan veel vragen oproepen over de taal leren, uw rechten en plichten als burger, wonen, de werk- en opleidingsmogelijkheden, gezondheid enz.

Daarom kan je, nadat je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente, bij BON of één van de BAPA’s een gratis inburgeringstraject volgen in je eigen taal of in een taal die je begrijpt.

Heel wat van de sociale begeleiders en leerkrachten bij BON en BAPA’s zijn “ervaringsdeskundigen”. Ze volgden ooit zelf het inburgeringstraject. Nu helpen zij op hun beurt inburgeraars. Zij begrijpen dus heel goed hoe jij je voelt. Je kan bij hen terecht met al je vragen.

Het inburgeringstraject bestaat uit

Een onthaaltraject, waarin gepeild wordt naar uw noden op het vlak van huisvesting, inkomen, gezondheidszorg, enz.

Een opleiding over burgerschap en de samenleving

Taallessen indien nodig: lessen Nederlands bij BON of lessen Frans bij de BAPA's

Afhankelijk van de inrichter (BON of BAPA), kan je op vrijwillige basis ook andere activiteiten volgen (workshops, specifieke opleidingen, vrijwilligerswerk, enz.).

5 goede redenen om je in te schrijven

Je vindt sneller je weg in België en Brussel en je hebt de kans om andere mensen te ontmoeten. Dit helpt je om je thuis te voelen.

Je leert Nederlands of Frans, een extra troef als je in België wilt wonen en werken.

BON en BAPA's bieden cursussen en persoonlijke begeleiding aan in je eigen taal - ook online.

Je behaalt een inburgeringsattest als je het traject succesvol hebt afgerond. Dit kan je helpen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Je krijgt hulp bij de erkenning van je diploma's en bij allerhande juridische vragen zoals je verblijfsstatus, je asielprocedure of je wens om Belg te worden.

Ga naar de inhoud