Inburgeringstraject

BAPA

Het Franstalig onthaaltraject van de BAPA’s voor Brusselse nieuwkomers

Ben je pas in Brussel en alles is nieuw voor jou? Wil jij je weg hier zo snel mogelijk vinden? Dan is het gratis inburgeringsprogramma van de BAPA’s iets voor jou!

WANNEER EN HOE?

Je neemt deel aan het inburgeringstraject wanneer het je uitkomt, binnen de termijnen voorzien voor het volgen van het traject. Je kan de uren kiezen die je het beste uitkomen, d.w.z. overdag of ’s avonds, afhankelijk van de beschikbare lestijden.

De cursus stelt je in staat de Belgische samenleving beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat je je zonder problemen in de maatschappij kunt integreren.

De belangrijkste moeilijkheden die mensen ondervinden wanneer zij in een vreemd land aankomen, zijn: ten eerste, de taal van het land, ten tweede, kennis van het land, ten derde, huisvesting en ten vierde, kennis van de overheidsinstellingen. Door het inburgeringstraject leert u veel informatie die u in staat stelt in de maatschappij te integreren dankzij de kennis van de taal, het Frans, de instellingen van het gastland en de tradities en gebruikelijke levenswijzen van de maatschappij.
Mohammed

Wat?

Wanneer je je bij één van de onthaalkantoren inschrijft, word je onthaald door een medewerker/medewerkster in een taal die je kent.

Het onthaaltraject is gratis en vindt plaats in twee fasen:

Het eerste luik vormt het eerste onthaal. Je wordt individueel ontvangen door een medewerker/medewerkster die je een inschrijvingsattest zal overhandigen. Dit eerste luik van het traject bestaat uit:

  • een sociale balans om te peilen naar je verworvenheden en behoeften tot sociale begeleiding en deelname aan het lokale leven in België;
  • een taalbalans om je kennisniveau van het Frans te beoordelen en je, indien nodig, naar een aangepaste cursus door te verwijzen, om uw kansen in de maatschappij te vergroten, bijvoorbeeld om een baan te vinden en te begrijpen welke stappen u moet nemen;
  • 10 uur informatie over uw rechten en plichten in België – zoals bepaald in de Grondwet, en nuttige informatie voor uw vestiging over verschillende thema’s: huisvesting, gezondheid, werk en opleiding, school, verplaatsingen enz.

Je krijgt dan een eerste opvolgingsattest voor het eerste luik  en je wordt voorgesteld een overeenkomst te ondertekenen waarin je begeleidings- en opleidingsbehoeften worden gespecificeerd.

Het in een overeenkomst gespecificeerde tweede luik kan voorzien in:

  • individuele begeleiding, alsook een sociaal-professionele oriëntatie aangepast aan uw noden, gedurende ten hoogste een jaar. Een sociaal begeleider/begeleidster begeleidt je bij uw administratieve stappen of bij het zoeken naar een oplossing, zoals:
  • het zoeken naar een opleiding of aangepast werk,
  • de inschrijving van uw kinderen op school,
  • de gelijkschakeling van uw diploma,
  • het zoeken naar activiteiten voor uw vrije tijd,
  • vragen over je verblijfsstatuut of het bekomen van de Belgische nationaliteit,…


Een cursus Frans:
tot niveau A1 of A2 van het CEFR (Europese norm), afhankelijk van je profiel en je behoeften (tussen 150 en 500 uur), gegeven door gespecialiseerde externe partners;

  • opleiding burgerschap (min. 50 uur) om je vertrouwd te maken met het leven in Brussel en België: er wordt dieper ingegaan op de onderwerpen die aan bod komen in de module van informatie over de rechten en plichten, maar het gaat ook over informatie over geschiedenis en aardrijkskunde, de politieke en institutionele organisatie, de arbeidsmarkt en de sociale verhoudingen in België enz. Er wordt ruimte geboden voor uitwisseling met de verschillende culturen die Brussel rijk is en er zijn onder andere uitstappen.

 

Op het einde van dit traject krijg je een attest van beëindiging van het traject of een opvolgingsattest voor het tweede luik.

Extra

De verschillende onthaalkantoren bieden ook andere activiteiten, psycho-sociale begeleiding, workshops of opleidingen aan om aan je wensen en behoeften te voldoen. Bezoek hun website of neem contact op met de BAPA voor meer informatie.

Er zijn drie onthaalkantoren voor nieuwkomers die het Franstalige onthaaltraject organiseren:

Ga naar de inhoud